Пътуват във влака в едно купе...

Пътуват във влака в едно купе французи - семейна двойка и един англичанин. Французите извадили термос, сипват си кафе и предлагат на англичанина:
- Кафе, сър.
- Ноу.
Малко по-късно извадили коняк, наливат си и предлагат на англичинина:
- Коняк, сър.
- Ноу.
Французойката прошепнала на мъжа си:
" Слушай, това е англичанин, докато не се запознаем той няма да разговаря даже с нас..."
"Правилно," - казал французинът, и почнал да представя жена си на англичанина:
- Моята жена Натали, сър.
- Ноу.
На бутилка бира открили следния текст: "... приготвена по класически стандарти за чистота от 1623 година." Мога да си представя какви стандарти за чистота са съществували през 1623 година:
1. Ако имате ирландска треска или чума - да не плюете в кацата.
2. Умрелите плъхове, попаднали в кацата, да се вадят само с осветени щипки за въглища.
3. Пръчката, с която се разбърква сместа да се поставя на разстояние поне два лакътя от кацата с помия.
4. При влизане в производственото помещение от страна на животинския двор следва да се дезинфекцират обувките с трижди молитва "отче наш".
5. Средство срещу плесен и прокисване се може да се намери в книгата със заклинания на главния технолог.
6. Този, който разлива бутилките, след отпиване не трябва да забравя да избърше гърлото на бутилката с ръкав.
7. За прогонване на злите духове да се плюе в закваската не повече от три пъти.
9. Работниците, паднали в кацата, следва да се отфилтрират от бирата през едро сито не по-късно от две седмици след попадането им там.
10. Мишите изпражнения в закваската да се считат за подправка.