Плаче девойка на спирката. Седи в старо...

Плаче девойка на спирката.
Седи в старо БМВ.
Цялата в сълзи и червило -
три педала, а краката - два.
Млада двойка излязла на среща с новата кола на мъжа. След няколко километра той се обърнал към приятелката си.
- Ако вдигна сто и петдесет километра в час, ще се съблечеш ли?
Тя отговорила, че навярно ще е забавно, и младежът настъпил газта. Когато вдигнал сто и петдесет километра, момичето започнало да се съблича. Разсеян от голотата й, той откъснал очи от пътя за миг и се блъснал в един храст. Момичето се разминало без драскотини, но дрехите й останали затворени в колата при приятеля й.
- Иди да потърсиш помощ! - извикал той.
- Не мога - отвърнала тя.
- Чисто гола съм.
Забелязал едната си обувка навън, младежът я посочил.
- Прикрий се с нея и иди за помощ. Моля те.
Тя вдигнала обувката, покрила се с нея и изтичала до най-близката бензиностанция.
- Помощ! Помощ! - извикало момичето на възрастния служител.
- Приятелят ми се заклещи!
Бензинджията погледнал обувката и казал:
- Съжалявам, госпожице, влязъл е много навътре.
Един викал на жена си че пу*ката и е крива. Всяка сутрин крещял криво пу*ко направи това дай онова. един минувач чул всичко и решил да се възползва от това, и на сутринта взел един бидон със маслини и започнал да вика
-Маслини продавам, криви пу*ки оправям.
Жената като чула всичко това и веднага дотърчала при минувача и му разправила за своето положение влязъл героя във къщата им и на бързо я опънал на тръгване жената пак го спряла и казала мене ме оправи а сега ела да оправиш и свекървата. Отишъл минувача разчекнал я и и завързал краката горе на тавана на*бал я хубаво и накрая и вкарал една дърта краставица във пу*ката и си тръгнал. Вечерта мъжа се връща и жената радостна го посреща като му казва, че пу*ката и е оправена. Как така попитал мъжът
-Е тъй - отвърнала жената - ако не вярваш върви да видиш майка си че още е на калъп.