На всяка огън жена... се пада...

На всяка огън жена... се пада поне един мъж гола вода...