Как да разбираш обявите за работа?
"Гъвкаво работно време" - идваш в 9 сутринта, трагваш си в 1 през нощта и ако закъснееш 15 минути на следващата сутрин, те глобяваме. Събота и неделя са работни дни. С две думи - легализирано робство.
"Работа в млад и амбициозен екип" - не можем да се понасяме, но се търпим.
"Възможност за чести командировки" - ще забравиш как изглеждат близките ти.
"Динамично развиваща се компания" - на шефа всеки ден му хрумва нова идея.
"Самоинициативност" - нищо няма да ти обясним, но ти сам ще се питаш, какво се иска от тебе.
"Изключително добри организационни способности" - в офиса е хаос, дано да го оправиш.
"Отговорен и лоялен" - очакваме, че ще си затваряш устата, каквото и да видиш в офиса.
"Възнаграждение, обвързано с резултатите" - никой резултат не е достатъчно висок, И бъди доволен, че си получаваш парите всеки месец.
"Готовност за работа във вече изграден екип" - внимавай, къде стъпваш и чия чаша използваш.
"Отлични комуникативни способности и умения за работа в екип" - никога не отказваш кафе с колежките, обичаш да клюкарстваш.
"Опит за работа с клиенти и добра комуникативност" - най- вече се надяваме да си добра лъжкиня.
"Гъвкаво работно време" - идваш в 9 сутринта, трагваш си в 1 през нощта и ако закъснееш 15 минути на следващата сутрин, те глобяваме. Събота и неделя са работни дни. С две думи - легализирано робство.

"Работа в млад и амбициозен екип" - не можем да се понасяме, но се търпим.

"Възможност за чести командировки" - ще забравиш как изглеждат близките ти.

"Динамично развиваща се компания" - на шефа всеки ден му хрумва нова идея.

"Самоинициативност" - нищо няма да ти обясним, но ти сама ще се питаш, какво се иска от тебе.

"Изключително добри организационни способности" - в офиса е хаос, дано да го оправиш.

"Отговорен и лоялен" - очакваме, че ще си затваряш устата, каквото и да видиш в офиса.

"Възнаграждение, обвързано с резултатите" - никой резултат не е достатъчно висок, И бъди доволна, че си получаваш парите всеки месец.

"Готовност за работа във вече изграден екип" - внимавай, къде стъпваш и чия чаша използваш.

Отлични комуникативни способности и умения за работа в екип - никога не отказваш кафе с колежките, обичаш да клюкарстваш.

Опит за работа с клиенти и добра комуникативност - най- вече се надяваме да си добра