Мойсей, Христос и няк`во старче отиват да играят голф.
Удря Мойсей топчето то се засилва директно към локвата и точно преди да цопне вътре водата се разцепва на две и топчето преминава и стига почти до дупката, но не влиза.
Идва реда на Христос. Удря той топчето то пак право към гьола. обаче минава отгоре по водата и аха аха да влезе в дупката ама уви.
Застава старчето до своята топка, със сетни сили едвам я удря и тя ... ПЛЬОС ... директно на дъното на локвата....... обаче изведнъж ... една риба изкача захапала топчето ...... прелита орел.... хваща рибата и я вдига високо...... рибата изтърва топчето .......... то пада на едно дърво и катеричките започват да си играят с него..........неволно обаче те го изпускат и топчето пада на земята и се търкулва близо до дупката.....внезапно появил се вятър го търкулва леко и то пада право в дупката. Точка за старчето
Моисей: - Бах маа му. Исусе, аз с Бащати повече голф няма да играя!